(rubrik saknas)

Swedavia har ansökt om bygglov för en ny banljusstation på Bromma flygplats. Men planerna upprör grannar i området.

För att Bromma flygplats ska få fortsatt dispens att ta emot större flygplan är det nödvändigt att bygga en ny banljusstation, uppger Swedavias presstalesman Ulf Wallin.

Bygglovet för banljusstationen väcker dock starka känslor hos de boende i det närliggande villaområdet i Bromma kyrkby.

Thomas Broberg bor 25 meter från det planerade bygget och blev alldeles iskall när han öppnade brevet från stadsbyggnadsnämnden.

– Det är bara negativt, det kommer att sänka värdet på huset, säger Thomas Broberg.

Han är även oroad över att banljusstationen kommer att innebära buller och mark-vib­rationer.

Enligt Ulf Wallin är den oron dock obefogad. Enligt honom planeras alltid åtgärderna på Bromma flygplats med hänsyn till de boende i området.

Thomas Broberg och hans grannar är dock inte alls nöjda.

– Reaktionerna har varit alltifrån bestörtning till mer återhållsamma. Det de senare inte förstår är att det här även kommer att innebära mer flygtrafik. Det här har ju väckt tankar om att flytta, säger Thomas Broberg som inte tror att de boende i området kommer att kunna förhindra bygget.

Grannar rasar mot flygets nya bygge