27-åring våldtog sexåring i hemmet

En 27-årig man från Blackeberg har dömts för våldtäkt mot barn i Solna tingsrätt. Mannen våldtog, vid minst fyra tillfällen, en flicka som ofta vistades hemma hos mannens familj.

Flickan var mellan fyra och sex år då våldtäkterna begicks 2009.

Trots att hon först i vintras berättade om övergreppen för sin mamma, anser rätten att hennes berättelse är så trovärdig och full av detaljer att den måste vara självupplevd.

Mannen har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning men befunnits frisk. Den undersökande psykologen anser dock att det är möjligt att han har ett begåvningshandikapp, därför stannar straffet vid två års fängelse.