ANNONS

27 av kommunens hus på säljlistan

Motorcykelklubben Huddinge MCK:s klubblokal finns på säljlistan. Huset bedöms sakna strategisk betydelse och allmänintresse.
Motorcykelklubben Huddinge MCK:s klubblokal finns på säljlistan. Huset bedöms sakna strategisk betydelse och allmänintresse.
En storförsäljning väntar. Huddinge kommun ska göra sig av med många av de omdiskuterade ­husen som hyrts ut.

27 hus står på sälj­listan och ytterligare 18 fastigheter kan bli ­aktuella.
ANNONS

Det blev blåsväder inom kommunen efter att Lokaltidningen Mitt i avslöjat att flera kommunanställda hyrt hus förmånligt.

En del hus hade också renoverats för stora summor trots att de var så kallade exploateringsfastigheter som köpts in för att kunna rivas vid exempelvis vägbyggen.

Efter avslöjandena stängdes flera tjänstemän av och kommunen har försökt bringa ordning och reda kring husen och uthyrningen. Enligt en lista över kommunens hus som kommunstyrelsen beslutat att skicka ut på remiss i sommar kommer 27 hus säljas, 33 behållas och 18 utredas. Slutgiltigt beslut fattas av kommunstyrelsen, troligtvis i höst.

– Det är jätteviktigt att få ordning på vad vi har för hus. Det här borde gjorts för länge sedan, säger Malin Danielsson (FP), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Hus som är strategiskt viktiga för kommande byggen, exempelvis Spårväg syd eller nya områden i Flemingsberg, tänker kommunen behålla för att ha kontroll över. Det gäller även hus som exempelvis är särskilt värdefulla för kulturmiljön eller naturen. Men de som anses sakna strategisk betydelse säljs alltså.

– Det är bättre att någon annan äger och tar hand om dem, säger Malin Danielsson.

En extern mäklare ska värdera husen. Enligt förslaget får privatpersoner som hyr husen som bostad i dag förtur, övriga går ut på öppna marknaden.

På Huddinge Motorcykelklubb, som sedan 80-talet hyr ett hus nära Haninge­leden mellan Gladö kvarn och Jordbro, är man orolig. Klubbhuset står nu på säljlistan och ­eftersom man är en klubb gäller ingen förtur.

– Jag vet inte om vi har råd att köpa och det kanske blir en fruktansvärd budgivning om det går ut på öppna marknaden, säger klubbens ordförande Mats Månsson.

ANNONS

Enligt en grov uppskattning är de 78 husen, som är av skiftande slag (vissa bara ett garage eller en bod), värda minst 100 miljoner kronor.

Kommer kommunen att tjäna mycket pengar på försäljningen?

– Det är oklart. Det kommer att kosta oss en del att sälja dem också och den organisation som behövs kring försäljningen och dem som vi ska fortsätta att förvalta i kommunens ägo.

Fakta

Åtta av husen hyrs av anställda

Kommunen äger 78 hus som hyrs ut. Det handlar om villor, sommarstugor, förråd och andra lokaler.

Anställda på Huddinge kommun hyr 17 hus. Åtta av dessa står enligt förslaget på säljlistan, fyra ska utredas vidare och fem behållas.

Bostadsrätter i kommunens ägo och jordbruksarrenden ingår inte i genomgången.