270 bostäder nya bostäder på Ribbings väg

Tre punkthus på Ribbings väg, sett från vägen ner mot bollplanerna.
Tre punkthus på Ribbings väg, sett från vägen ner mot bollplanerna.
Souterränghus norr om Ribbings väg.
Souterränghus norr om Ribbings väg.
Där den nya gatan Edsbergs allé kommer upp på Ribbings väg planeras ett 13 våningar högt hus.
Där den nya gatan Edsbergs allé kommer upp på Ribbings väg planeras ett 13 våningar högt hus.
Sollentuna kommun vill bygga 270 nya bostäder norr om Ribbings väg.

I förslaget ingår även en helt ny gata: Edsbergs allé som ska gå ner mot sportfältet.

Sollentuna kommun har haft planer på att bygga bostäder mellan Ribbings väg och Edsbergs sportfält väg en längre tid.

– Det här området bidrar till att göra Väsjöutbyggnaden till en del av Edsberg, säger Jan Enfors, stadsarkitekt i Sollentuna kommun.

Nu har kommunen presenterat ett första förslag på hur det ska se ut.

De elva nya husen rymmer totalt 270 lägenheter. Av dessa står Sollentunahem för 90, medan 65 är tänkta att bli mindre lägenheter för unga eller studenter. I förslaget ingår även ett större parkeringsgarage under jord.

Ett av husen, placerat i korsningen Ribbings väg och den helt nya vägen Edsbergs allé, är i förslaget 13 våningar högt.

– Det blir en slags entrépunkt, både från Edsberg och från sportfältet. En länk mellan områdena med en lokal i bottenplanet, förklarar planarkitekten Sofie Loftenius.

Edsbergs allé kommer att ersätta den nuvarande vägen ner till tennishallen som då återställs till naturmark.

En stor utmaning under arbetet har varit att klara bullernivåerna. Dels från bil- och busstrafiken på Ribbings väg, dels från aktiviteter på fotbollsplanerna.

I kommuns förslag framgår att merparten av de planerade bostäderna utmed Ribbings väg klarar dagens riktvärden – dock utan marginal i vissa lägen. För att klara kraven på tysta uteplatser kan balkonger behöva täta skärmar eller inglasning.

Värst utsatta är de två husen längst österut i planområdet som är tänkta att bli bostäder för unga. Där uppfylls bullerkraven tack vare en ny lagstiftning som trädde i kraft förra året.

– Den tillåter lite högre nivåer för bostäder under 35 kvadratmeter, säger Sofie Loftenius.

Senast den 1 april vill kommunen ha in synpunkter på förslaget.