(rubrik saknas)

15-åriga flickor i Spånga blir oftare mobbade, sover sämre, har mer huvudvärk och är mer missnöjda med sitt utseende än jämnåriga pojkar.

Unga tjejer i Sverige mår allt sämre, och tjejerna i Spånga är inget undantag. Det visar Stockholmsenkäten, genom en rad frågor som ställdes till niondeklassare i Spånga och Tensta i våras.

Till exempel är endast 47 procent av flickorna nöjda med sitt utseende. För pojkarna är siffran 71 procent. 46 procent av flickorna känner sig ofta ledsna och deppiga utan att veta varför, jämfört med 11 procent av pojkarna. 32 procent av flickorna skulle vilja ändra mycket på sig själva. Motsvarande för pojkarna är 18 procent.

Ulla Danielsson är psykiatriker och forskar vid Umeå universitet om könsskillnader vad gäller psykisk ohälsa.

– Det kan handla om stress i skolmiljön, att de känner krav på prestation. Det handlar också om samhällsstrukturerna, tjejer har mindre handlingsutrymme, och får mindre plats.

Marie Johannesson, överskolläkare i Stockholms stad, säger att staden arbetar med elevhälsoteam och hälsosamtal för att fånga upp barn som mår dåligt. Hon tror också att ökade krav i skolan och färre alternativ för att få jobb för den som inte är studiemotiverad är en del av förklaringen.

Hon framhäver också vikten av tillgängliga föärldrar.

– Som vuxen kan man prata om kraven som barnen lägger på sig själva och om att samhället har blivit tuffare, det kan lätta på trycket.

Tjejer mår mycket sämre än killar