(rubrik saknas)

Problemet är vanligare än man kan föreställa sig.

Fergal Godfrey är en av många i föreningen som hjälpts åt att släpa 100 ton sten och grus från källaren. Foto: Stefan Källstigen