(rubrik saknas)

Otrygga. Personrån och knarkhandel gör att Rissnebor vill ha mer polisnärvaro i sin stadsdel.
Otrygga. Personrån och knarkhandel gör att Rissnebor vill ha mer polisnärvaro i sin stadsdel.

De vill se fler poliser

nyheter sidan 5