28

år är medelåldern för förstföderskorna i Haninge kommun. Papporna är något äldre, genomsnittet ligger på 31 år. Detta enligt Statistiska centralbyrån, SCB.