(rubrik saknas)

Fakta

– Det viktigaste för oss är att antalet bostäder och bostädernas höjd harmonierar med både naturområdet och övriga Arenastaden. Ett bostadsbyggande måste ta hänsyn till att sjön är ett värdefullt rekreationsområde.

– Vi anser att byggnationen inte ligger runt Råstasjön utan kring arenan och ett spårområde vilket bland annat leder till mer uppskattad och trevlig bebyggelse. Det är för tidigt att ge en siffra på antal bostäder.

Vad tycker ditt parti om att bygga vid sjön?

Arne Öberg (S):

– Vi har sedan 2006 varit skeptiska mot storskalig byggnation i området. Strandskyddet ska gälla. Stor hänsyn ska ske till kulturmiljö och natur där det finns rödlistade djurarter. Förslaget innehöll 1 800 lägen­heter, mer realistiskt är en halvering.

Susanne Nordling (MP):

– Vi ser hellre att redan exploaterade områden i Solna bebyggs och vill att alla byggplaner läggs ner tills frågan om ett naturreservat utretts. En reviderad detaljplan får sedan tas fram där natur- och rekreationsvärden är överordnat viljan att bygga längs stranden.

Thomas Magnusson (V):

– Vänsterpartiet vill bygga Karolinastaden i stället för Arenastaden. Först måste naturvärdena kring Råstasjön värnas genom att inrätta naturreservat, därefter kan eventuell byggnation diskuteras. 2007 skrev vi en motion om att inrätta naturreservat.

Anna C Nilsson (C):

– Byggnation av de delar som ligger utanför strandskyddet, närmast Arenastaden, är acceptabelt så länge man tar hänsyn till de unika natur- och rekreationsområden som finns. Vi är generellt sett positiva till att bygga högre hus.