(rubrik saknas)

Vimmel på invigningen.
Vimmel på invigningen.