(rubrik saknas)

Hedersplaketten togs emot av från vänster Anita Andersson, Ulla Löwenhielm och Monica Frumerie.
Hedersplaketten togs emot av från vänster Anita Andersson, Ulla Löwenhielm och Monica Frumerie.