(rubrik saknas)

Basketbatalj mellan ungdomar och närpolisen på Kista torg.Foto: Sofia Pettersson
Basketbatalj mellan ungdomar och närpolisen på Kista torg.Foto: Sofia Pettersson