(rubrik saknas)

Fakta

Gör så här: Svara på vad det är vi ser på bilderna och var någonstans i Solna bilderna är tagna. Mejla dina svar, samt för- och efternamn, adress och ­telefonnummer till: ­

max.lind@mitti.se.

Eller så skickar du dina svar per post till:

Lokaltidningen Mitt i Solna

Box 47309

100 74 Stockholm

Bland dem som har flest rätt drar vi tre vinnare som belönas med bio- samt menybiljetter!