(rubrik saknas)

Regnbågsflaggan vajade utanför kommunhuset.
Regnbågsflaggan vajade utanför kommunhuset.