287

farliga istappar har rapporterats in på Södermalm, flest i Stockholm. Hittills har 789 istappar rapporterats in till stadens jourtjänsten Istapps­telefonen under säsongen.