(rubrik saknas)

Fakta

29 800 ombildade

I Stureby finns det drygt 750 lägenheter inom allmännyttan. De lägenheter som nu står inför eventuell ombildning har Familjebostäder som värd.

Under de senaste tio åren har cirka 29 800 lägenheter i allmännyttan ombildats i Stockholms stad.

Säljare har varit de kommunala bostadsbolagen Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem.

Sedan 2006 har 25 300 lägenheter ombildats.

Källa: Stockholms stadshus AB