29 miljoner kastades bort

Nyboda skolas tredje våningsplan har stått tomt och tickat pengar en hel termin. Till nästa termin ska dock Stimmets skolas sjätteklasser använda hälften av utrymmena när deras skola renoveras.
Nyboda skolas tredje våningsplan har stått tomt och tickat pengar en hel termin. Till nästa termin ska dock Stimmets skolas sjätteklasser använda hälften av utrymmena när deras skola renoveras.
Politikerna hade noll koll när de fattade beslut om att bygga nya Nyboda skola – i alla fall på papperet.

Det visar en ny revisionsrapport från PWC som avslöjar att 29 miljoner kastats i sjön.

Flera varningsklockor borde ha ringt. Redan 2010 fick Tyresö kommun kritik för att de hade dålig pejl på när nya byggnader behövs.

I en ny rapport av revisionsfirman PWC, där besluten inför bygget av nya Nyboda skola granskats, visar det sig att de styrande politikerna fortsatt att fatta beslut på lösa boliner – utan ekonomiska kalkyler och utan dokumenterad analys av hur många elever som kan tänkas gå i skolan i framtiden.

Nya Nyboda skola som öppnade i augusti är nu alldeles för stor. Cirka 250 elever fattas och hela våningsplan 3 gapar tomt – något som enligt PWC:s rapport kostar skattebetalarna nära fem miljoner kronor per år.

Av rapporten framgår också att de styrande politikernas dåliga koll lett till att gamla Nyboda skola först rustades upp, fick ny ventilation och nytt kök.

När det arbetet pågick bestämde politikerna att man istället skulle bygga en helt ny skola – något som enligt revisorerna innebär 29 miljoner kronor rätt i sjön.

Sammanfattningsvis skriver PWC att det är anmärkningsvärt att omdaningen av Nyboda skola bedrivits med så omfattande brister – något de inte anser är ”förenligt med god ekonomisk hushållning”.

Palle Karlsson (S) är ordförande i den grupp kommunrevisorer som beställt PWC:s granskning.

– Nyboda skola har diskuterats mycket det senaste året. Nu ser vi att man spenderat miljontals kronor utan att veta vad man ska med en så stor byggnad till, säger han.

Kritiken från PWC är, enligt Palle Karlsson, så graverande att det kan leda till att revisorerna i vår inte rekommenderar fullmäktige att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet.

– Det är det allvarligaste som hänt i Tyresö under de åtta år som jag varit revisor, säger han.

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M) håller med om att beslutsprocessen inför bygget inte var bra och ordenligt dokumenterad, men säger att man nu styrt upp och formaliserat investeringsprocessen.

– Vi jobbar på ett helt annat sätt i dag, säger han.

Även kritiken om att 29 miljoner försvunnit, tycker Saweståhl att man måste ta på allvar, och säger att man borde ha fattat beslut om att bygga en ny skola mycket tidigare, redan när planerna för utbyggnaden av Tyresö centrum togs 2006.

Däremot tycker han inte att PWC:s synpunkter på att skolan blivit för stor platsar i en revisionsrapport.

– Det där handlar mer om politik än saklig kritik. Visst kostar det att ha ett våningsplan tomt, men det kostar också att bygga nytt när elevantalet ökat, eller att ha elever i baracker när skolor behöver renoveras, säger han.

Den politiska oppositionen har länge varit kritisk till att skolan blivit så dyr och att man inte fått se några underlag och utredningar. Nu kommer synpunkter även från fackligt håll.

– Vi har inget emot att man bygger en ny skola. Men till det här bygget har det gått åt miljoner som man kunnat använda till annat. Tyresö ligger uselt till när det kommer till lärartäthet och andelen utbildade lärare, säger Ulla-Karin Ervik, ordförande i Lärarförbundet i Tyresö.

Till det här bygget har det gått åt miljoner som man kunnat använda till annat.Ulla-Karin Ervik lärarfärbundet

Fakta

Svidande kritik

29 miljoner är kastade i sjön. Endast fem av de 34 miljoner kronor som först lades ner på att bygga kök, åtgärda ventilationen och rusta upp har kunnat tas tillvara i den nya skolan.

Det tomma våningsplanet på Nyboda skola kostar kommunen 4,7 miljoner kronor per år.