(rubrik saknas)

Fodervärden Martin Franzén får snart ta farväl av George.
Fodervärden Martin Franzén får snart ta farväl av George.