295

elever per skolenhet gick i Järfällas skolor under 2012, enligt statistik från Skolverket. Året innan var antalet 301. Snittet för riket var 183 elever per skolenhet.