297

anmälningar om klotter i kollektivtrafiken gjordes i Huddinge 2012, visar statistik från Brå. Det är flest anmälningar bland samtliga åtta Södertörns­kommuner.