3 000 bostäder får plats vid sjukhuset

Här bakom Roberto Monuz (till vänster) och hans kollega Germund Ottenborg har V i Solna gett förslag på en tunnelbaneuppgång.
Här bakom Roberto Monuz (till vänster) och hans kollega Germund Ottenborg har V i Solna gett förslag på en tunnelbaneuppgång.
Karolinastaden eller norra Hagastaden – vad den nya stadsdelen intill Karolinska ska heta är inte klart. Men klart är att det råder viss oenighet över stora delar av jättebygget när Solna ska fortsätta växa.

Bostadsrätter måste byggas i den nya stadsdelen Norra Hagastaden, det menar Moderaterna i Solna, för det kan samtidigt finansiera tunnelbanebygget.

Vänsterpartiet i kommunen menar å sin sida att hyresrätter är det enda rätta i det man kallar Karolinastaden. Staten har tidigare finansierat trafiklösningar, säger man. Samtidigt har Handelskammaren flaggat för den stora bristen på just hyresrätter.

Ännu finns inget färdigt namn för den nya stadsdelen som är tänkt att byggas bakom nya sjukhuset och mellan E4 och Solnavägen. En tunnelbana i området skulle vara uppskattad, tror mikrobiologen Roberto Munoz, som arbetar i området och pendlar från Årsta.

– Jag tror att väldigt många vill kunna åka tunnelbana hit, säger Roberto Munoz.

Tunnelbana blir det, om ekonomin bär hela vägen. Och tusentals nya bostäder, även om inget är beslutat än. Klart är att det finns olika uppfattningar över finansieringsmöjligheterna att utveckla en ny stadsdel.

– Tanken är att det ska bli en grön urban stadsdel, med till exempel butiker och kaféer i bottenplan. Man kan säga att det blir en förlängning av Vasastans liv och rörelse, säger kommunalrådet Pehr Granfalk (M).

Tunnelbanan är klubbad, men den måste finansieras genom bygget av bostadsrätter, menar han.

– Om vi bara bygger hyresrätter så kraschar hela bygget. Den här exploateringen som vi presenterar kan finansiera stora delar av ett tunnelbanebygge, säger Pehr Granfalk.

I Vänsterpartiets förslag från april 2013, där man låtit ta fram egna skisser över den nya stadsdelen, talas det om 5 000 hyresrätter som ska få låga hyror, bland annat genom småskalig tomtindelning.

– Stockholmsregionen skriker efter fler hyresrätter. Vi ser gärna också att man bygger klimatsmart, till exempel i trä, säger Vänsterpartiets gruppledare i Solna, Thomas Magnusson.

I V-förslaget har man gett exempel på en tunnelbaneuppgång vid sjukhusparken, öster om det nuvarande sjukhuset, inte långt från Moderaternas förslag på placering. När den politiska majoriteten i kommunen utökade sitt förslag med 1 000 bostäder till totalt 3 000 bostäder i området, så lovade landstinget att skjuta till 250 miljoner kronor.

Pengarna är tänkta att användas som delfinansiering av tunnelbanebygget som beräknas kosta cirka 600 miljoner kronor.

Fakta

Ska vara klart om åtta år

Området har tidigare beräknats vara helt detaljplanelagt 2022, det är samma år som tunnelbanan mellan Odenplan-Arenastaden väntas ha premiär.

Tunnelbanestationen i den nya stadsdelen kan få upp till tre uppgångar.

Landstinget är markägare. Enligt Solna stads förslag ska 3000 bostäder byggas.

Källa: Solna stad