Min lokala hjälte

3 000 träd ska sågas ner i naturreservatet

Arbetsområdet i Rinkebyskogen är mellan 15 och 20 meter brett. När kabelschaktet grävs är området avspärrat.
Arbetsområdet i Rinkebyskogen är mellan 15 och 20 meter brett. När kabelschaktet grävs är området avspärrat.
Nu fälls 3 000 träd i Rinkebyskogen.

Skogen tas ner i en tre kilometer lång gata där kablar ska grävas ner för att elförsörjningen i Storstockholm ska förstärkas.

I Danderyd grävs kablarna ner i skogen mellan den nya transformatorstationen i Anneberg och upp mot Rösjöskogen i Sollentuna.

Kabelförläggning i mark är en kortsiktigt lösning menar Naturskyddsföreningen i Danderyd som hellre sett att kablarna hade grävts ner i en tunnel under skogen. Sträckan hade då blivit både rakare och kortare.

– Man har förkastat det enda goda alternativet. Det är bedrövligt, säger Sten Hellqvist i naturskyddsföreningen som redan på 1980-talet började kämpa för att Rinkebyskogen skulle bli naturreservat. Något som blev verklighet förra året.

Att luftledningen genom Rinkebyskogen grävs ner beror enligt Svenska kraftnät på att man tvingats gräva ner ledningen i Skarpäng i Täby och att det inte varit något alternativ att gå upp med ledningen igen genom Rinkebyskogen.

Byggledaren Dick Fernström visade i förra veckan det 15–20 meter breda arbetsområdet i Rinkebyskogen där schaktning snart påbörjas. Likt en motorväg slingrar sig den blivande kabelgatan genom skogen.

– Målet är att hela arbetsområdet i Rinkebyskogen ska vara återfyllt och klart i år, säger Fernström.

Innan kablarna läggs ner ska en del berg sprängas bort så att schaktet kan grävas en och en halv meter djupt. Kablarna levereras från Korea på 18 stycken kabeltrummor som väger 36 ton styck.

Både Svenska kraftnäts 400-kilovoltskablar och Vattenfalls 70-kilovoltskablar ska ner i schaktet på en del av sträckan i skogen. Sedan kan Vattenfalls luftledning i Rinkebyskogen tas ner, kanske redan i år.

– Där motocrossbanan ligger finns en kulle som vi måste gräva bort, men som vi ska återställa sedan, säger Dick Fernström.

Områden för skidspår och stigar ska också återställas.

De cirka 3 000 träd som tas ner blir till virke och stubbar blir till flis. Några orangemarkerade träd får ligga kvar och förmultna och bli till näring i skogen.

Kabelgatan ska när den är klar vara mellan fem och nio meter bred. Ungefär vart åttonde år måste sly rensas bort. Låga växter med grunt rotsystem får dock växa ovanför de markförlagda kablarna.

Från en ny transformatorstation i Anneberg ska kablarna sedan dras vidare i en tunnel till Mårtensdal vid Hammarby sjöstad, en sträcka på 1,3 mil.

När elkabeln genom Rinkebyskogen är nerlagd, transformatorstationen färdigbyggd och även den andra kabeln under Mörby centrum, förbi Kevinge och Inverness till Bergshamra är klar, kan luftledningarna genom Enebyberg tas ner. Enligt planerna blir det 2015.

Fakta

Tre kilometer

I slutet av mars ska all skog vara fälld på den blivande kabelgatan genom Rinkebyskogen.

Sträckan mellan Anneberg och Rösjön är omkring tre kilometer och kabelgatan blir upp till nio meter bred när den är klar.

Målet är att arbetena i Rinkebyskogen ska bli klara i år.