ANNONS

3 000 ungdomar kan kräva sommarjobb

Järfälla kommun har i år en sommarjobbsgaranti för alla mellan 15 och 18 år.

Om alla söker måste kommunen skapa 3 000 platser – sex gånger så många som förra året.
ANNONS

I den nya S-ledda koalitionens budget som antogs i december förra året slog man fast att alla ungdomar i Järfälla kommun mellan 15 och 18 år som söker sommarjobb, eller så kallad feriepraktik, genom kommunen ska erbjudas en plats.

Ansökningsperioden öppnade förra veckan och redan första dagen strömmade ett hundratal ansökningar in.

– Om alla söker blir det jättesvårt. Men vi utgår från att det kommer att bli ungefär lika många som tidigare. Det vill säga ungefär 1 200–1 300, säger Siegfried Gudmundsson, praktiksamordnare på kommunen, som fått i uppdrag att organisera den stora satsningen.

Kommunen har erbjudit sommarjobb till unga sedan början av 2000-talet. För varje år har allt fler sökt. Förra året ansökte 1 100 men kommunen erbjöd bara 425 av dem jobb.

Tidigare år har jobben varat i tre veckor och huvuddelen av dem har varit kommunala. I år har man kortat tiden till två veckor och räknar med att cirka en tredjedel av jobben kommer att finnas på privata företag.

Oavsett om personen jobbar i kommunal eller privat verksamhet så kommer lönen att betalas ut av kommunen. Totalt räknar Järfälla med en lönekostnad på cirka sju miljoner kronor för 1 200 jobb och cirka två miloner för bland annat samordnare och arbetsledare.

– Vi ser det här som en väldigt rolig utmaning och tror att det kommer betyda mycket för ungdomarna att få en första introduktion till arbetslivet, säger Christian Bengtzelius, ordförande i kompetensnämnden som bland annat ansvarar för gymnasieskolan och kommunens arbetsmarknadsinsatser.

Vad händer om alla söker?

– Blir det så får vi en stor utmaning. Men vi utgår från att många skaffar egna sommarjobb som varar lite längre så risken att det blir 3 000 är inte så stor.

ANNONS

Finns inte en risk att de privata företagen utnyttjar att kommunen betalar?

– Vi är väldigt noga när vi skriver de här avtalen att det är ett jobb som ungdomarna kan ha nytta av i framtiden. Det gäller både de kommunala och privata jobben. Det får inte bara bli att gräva en grop och fylla igen den.

Fakta

Alla i åldrarna 15–18 år kan söka

De kan söka: Alla personer i Järfälla som är 15–18 år under de två veckor som jobbet avser.

Ansökningstid: Pågår fram till den 27 mars.

Exempel på arbetsplatser och uppgifter: Förskola, omsorg, trivselvärdar, trädgård, parkförvaltning, handel, service, logistik, tillverkning, fastighetsskötsel, lokalvård, kulturarbete, eget företagande.

Källa: Järfälla kommun