3-åring opererades fel efter datastrul

En 3-årig pojke som skulle ta bort polyper i näsan på Nacka sjukhus fick enbart halsmandlarna bortopererade.

När operationen genomfördes låg sjukhusets elektroniska journal­system nere, vilket kan ha bidragit till missen.

Pojkens föräldrar hade tagit med honom till läkaren för att kontrollera polyperna i näsan. Läkaren konstaterade att de borde opereras bort. Vid undersökningen berättade föräldrarna att pojken hade haft återkommande halsfluss och därför rekommenderade läkaren att också halsmandlarna skulle tas bort vid samma operation.

– Vi frågade om det inte skulle vara för mycket med två ingrepp samtidigt, men läkaren sa att det var bra att göra det, så slapp han sövas ner två gånger, säger pojkens pappa.

Men när operationen var avklarad och föräldrarna väntade på uppvakningsavdelningen visade det sig att bara mandlarna hade opererats bort. Polyperna, som var det som pojken hade sökt vård för från början, hade glömts bort.

– När vi frågade om polyperna tittade läkaren på lapp i fickan. Sedan skyndade han tillbaka mot operationssalen, men då var det för sent att fortsätta operationen, säger pappan.

När föräldrarna frågade varför missen hade skett fick de svaret att sjukhusets journalsystem hade legat nere och att journalerna inte fanns i pappersform.

Henrik Dahlstrand, verksamhetschefen på Aleris som driver operationsverksamheten vid Nacka sjukhus, bekräftar att journalerna låg nere.

– Vi håller just nu på att utreda internt vad som hände. Under 45 minuter den dagen gick det varken att läsa eller skriva i journalerna. Att systemet låg nere har troligen spelat en viss roll men var inte avgörande. När sådant här händer är det nästan alltid flera olika orsaker som bidrar, säger han.

Har ni tillräckliga rutiner för liknande haverier?

– Vi har bra rutiner, men det gäller att se till att de följs. Utredningen får visa ifall det finns luckor i rutinerna eller om det handlar om den mänskliga faktorn.

Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Fakta

IVO utreder vårdskador

Sedan 1 juli 2013 utreds felaktigheter inom vården av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Dit kan man vända sig om man själv eller någon närstående råkat ut för vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten.

IVO utreder vad som gick fel och hur liknande fel kan undvikas i framtiden.

Vill man ansöka om ekonomisk ersättning efter att ha drabbats av en vårdskada ska man vända sig till Patientförsäkringen.

Källa: IVO