3 miljoner ton sten ska rulla in i viken

”Stenen kommer att kunna användas för att bygga skolor, garageuppfarter och sjukhus. Det kommer att få stor betydelse för hela regionen”, 
säger Per Samuelsson, arbetschef på NCC.
”Stenen kommer att kunna användas för att bygga skolor, garageuppfarter och sjukhus. Det kommer att få stor betydelse för hela regionen”, 
säger Per Samuelsson, arbetschef på NCC.
NCC vill ta emot 3 miljoner ton sten i en ny mottagningshamn i Toresta.

Tre pråmar och 100 lastbilar om dagen kan trafikera den nya hamnen – en mångdubbling jämfört med i dag.

Lugnt villaområde eller dånande industrikaj. Framtiden för Toresta, norr om Bro, kan avgöras i höst. Då väntas mark- och miljödomstolens svar på NCC:s ansökan om att anlägga en ny anläggning vid Kalmarviken.

En helt ny mottagningshamn ska byggas för att kunna ta emot bergmaterial från bygget av Förbifart Stockholm. Sammanlagt 3 miljoner ton sten väntas rulla in i viken.

Enligt de ursprungliga planerna skulle kajen ta emot 1,5 miljoner ton under den kommande tioårsperioden. I den nya ansökan som inkom i juni i år hade bergmassorna fördubblats, efter utökade krav från Trafikverket.

– Stenen kommer att kunna användas för att bygga skolor, vägar eller sjukhus. Det kommer att få stor betydelse för hela regionen, säger Per Samuelsson, arbetschef vid NCC:s bergtäkt i Toresta.

Två till tre fartyg per dag ska trafikera hamnen de tre första åren, då arbetet med Förbifarten är som mest intensivt. Om ansökan klubbas tillåts NCC att köra båtarna dygnet runt.

– Vi arbetar såklart hellre dagtid eftersom natt- och kvällsarbete är dyrare, men det är ett krav från Trafikverket att vi ska kunna ta emot last dygnet runt, säger Birgitta Norberg, kommunikationsstrateg på NCC.

Dessutom ökas den tunga trafiken från området. Cirka 100 lastbilar per dag kan behövas för att lassa ut stenen till kommande byggprojekt, jämfört med dagens 20. Merparten kommer att gå på E18 förbi Bro.

– Det kommer att bli en jäkla massa lastbilar och båttrafik. Nu är det några få båtar i månaden och med den nya kajen kommer det spruta ut båtar och bilar, säger Torestabon Ingvar Hedström som bor intill den planerade kajen.

Han är en av många som protesterar mot bygget. NCC:s första ansökan, som lämnades in förra året, drogs tillbaka på grund av högljudda protester om höga bullernivåer och sämre vattenkvalitet.

– De högsta bullernivåerna kommer att vara högst 50 decibel, ungefär som vid ett vanligt samtal. Samtidigt är det naturligt att människor reagerar, ljuden skiljer sig från de man är van vid, säger Per Samuelsson.

Det är oklart när den nya kajen kan stå klar, men det är bråttom – enligt ansökan måste kajen börja byggas redan under vintern för att ligga i fas med bygget av Förbifart Stockholm.

Det kommer att bli en jäkla massa lastbilar och båttrafik.Torestabon Ingvar Hedström

Fakta

Förbifart Stockholm

Trafikverket bygger en ny sträckning för E4 väster om Stockholm. Vägen är cirka 21 kilometer lång väg varav 18 km i tunnel. Restiden för hela sträckan beräknas bli ca 15 minuter.

Leden ska binda samman de norra och södra länsdelarna, avlasta Essingeleden och innerstaden och minska känsligheten för trafikstörningar.

Bygget beräknas ta cirka 10 år och kosta 28 miljarder kronor.

Källa: Trafikverket