3 Skolor från Vallentuna deltar i Skolverkets satsning Matematiklyftet 2015-16, nämligen Aktiviaskolan, Vallentuna friskola och Vallentuna internationella montessori.