30 000 fler i järfälla om 20 år

JÄRFÄLLA Sedan förra veckan finns ett förslag till ny översiktsplan för Järfälla. Under den kommande 20-årsperioden väntas befolkningen i Järfälla öka med 30 000 invånare.

Planen visar hur bebyggelsen i kommunen ska utvecklas fram till 2030 och finns utställd på bibliotek, i kommunens kundtjänst samt i kommunhusets entré.

Den som vill lämna synpunkter har fram till 10 februari 2014 på sig.