30-gräns ska gälla i brevik

Brevik 30 kilometer i timmen blir den nya hastighetsgränsen i Breviks bostadsområde. Ida Drougge (M), ordförande i tekniska nämnden på Lidingö menar att trafiksäkerheten kommer att bli bättre i området.

– Vi vill ha bra framkomlighet för alla samtidigt som vi förbättrar säkerheten och därför vill vi sänka hastigheten till 30 i bostadsområden likt Brevik, säger hon.