30 miljoner till jobb och skola

Den politiska majoriteten i Huddinge har beslutat att överge sparkraven i budgeten för 2013 och föreslår i stället en extra satsning.

– Anledningen är att det vänder uppåt snabbare och ser ljusare ut i ekonomin för nästa år, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Dronjak Nordqvist (M).

Utöver den uppräkning på två procent som krävs för att klara kostnadsökningarna vill majoriteten satsa 30 miljoner kronor på jobb och skola. Sammanlagt ökar budgeten med 200 miljoner kronor för 2013.

I de budgetramar som tidigare lagts ut på alla förvaltningar fanns en besparing på 0,5 procent. Den uppräkning man tänkt sig skulle stanna på 1,5. Nu slopar man helt kravet på effektiviseringar.

För äldreomsorgen, som i år måste spara 17 miljoner, innebär beskedet att det inte blir några ytterligare besparingar. I stället tänker man bland annat satsa ytterligare två miljoner på demensvården.

Daniel Dronjak Nordqvist har några andra satsningar han vill lyfta fram särskilt.

– Vi satsar 4 miljoner extra på ett arbetsmarknadsprojekt som vi redan provat ett tag. De här jobben som varar sex månader ska främst gå till unga men också till vuxna. Det innebär för många en möjlighet att få in en fot, säger han.

Kommunen ska också satsa på barnomsorg på obekväm arbetstid och försöka göra lärarjobben i kommunen mer attraktiva.

– Vi vill locka de bästa lärarna till Huddinge, säger Daniel Dronjak Nordqvist.

Oppositionsrådet Emil Högberg (S) välkomnar förslagen, som stämmer väl in på motioner socialdemokraterna lagt tidigare. Samtidigt tycker han att det är fel att kalla förslaget för satsning.

– Det är för lite. Det kommer att krävas mer för att vi ska klara de stora utmaningarna i framtiden, säger Högberg.

Fakta

Klart 11 juni

Kommunfullmäktige beslutar om budgeten för 2013 den 11 juni.

För att klara kostnadsökningar krävs en uppräkning med 2 procent.

I budgetarbetet har det tidigare funnits sparkrav för alla förvaltningar på 0,5 procent.

Källa: Huddinge kommun