300 bostäder per år är målet

Vallentuna Fler kunskapsföretag, oförändrad kommunalskatt och 300 nya bostäder om året.

Det är några av de målsättningar som politikerna satt upp för kommunen i den så kallade kommunplanen som klubbades av kommunfullmäktige i torsdags.

Planen som fastställs varje år är ett slags övergripande planeringsdokument för hur man vill och tror att kommunen ska utvecklas vad gäller befolkning, bostäder och ekonomi.

För Vallentunas del konstaterar planen att man är mitt uppe i en långvarig tillväxtfas. Mellan 500 och 1 000 nya Vallentunabor kommer till varje år.