300 elever testas för ­tuberkulos

Drygt 300 elever mellan sex och tolv år på Örbyskolan har testats för tbc sedan ett sjukdomsfall upptäckts på skolan. Ett fåtal elever återstår att testa, men ännu har ingen visat sig bära på smittan.

– Det var efter att en av våra lärare fått diagnosen, berättar skolans rektor Lennart Östlund.

Även lärare och annan skolpersonal har testats.

Tbc är en sjukdom som utvecklas långsamt och bara 5-10 procent insjuknar i lungsjukdomen efter att ha blivit smittade, ofta långt senare.

Eleverna har fått genomgå ett hudtest och ett blodprovstest vid Astrid Lindgrens barnsjukhus – de första proven togs redan i mitten av december sedan föräldrarna informerats om situa­tionen vid ett möte på skolan.

– Det är först när man har sjukdomen i lungorna och har haft den ett tag så att det har hunnit bildas tillräckligt med bakterier som man blir smittsam, säger smittskyddsläkaren Ingela Berggren.

Därför har inga föräldrar behövt genomgå någon test.

– Vi förväntade oss inte att någon skulle ha insjuknat. Men vi ville veta om någon smittats så att vi hade kunnat fånga upp dem innan de blir sjuka.

Är det svårt att behandla tbc?

– I normala fall är det inte så svårt. Vi vet hur vi ska behandla tuberkulos. Men det som kan vara problematiskt är om man får en infektion som är resistent mot de läkemedel vi använder. Men så var det inte i det här fallet.

Tuberkulos är en luftburen smitta som sprids genom hostningar.

I normala fall är det inte så svårt. Vi vet hur vi ska behandla tuberkulos.Ingela Berggren smittskyddsläkare