300 meter lång tunnel är öppnad

Den blev både dyrare och senare än beräknat. Men nu är den klar.

Täby centrum har fått sällskap av en 300 meter lång biltunnel under Marknadsvägen.

Sedan i mars förra året har stora marknadsvägen varit en enda lång byggarbetsplats. Byggföretaget NCC har sprängt sig genom marken utmed hela Täby centrums östra del och nu finns där en färdig biltunnel på 300 meter.

Tanken är att tunneln ska avlasta genomfartstrafiken uppe på Marknadsvägen. Och projektet har inte varit gratis. I kontraktet mellan byggföretaget och Täby kommun anges en summa på drygt 290 miljoner kronor. Den siffran har spruckit med flera miljoner.

– Det har tillkommit kostnader. Framförallt beror det på svårigheter vid markarbeten som inte stämt överens med de undersökningar vi haft, säger Rolf Hoffborn, kommunens projektchef för nya Täby centrum.

Hur mycket pengar det handlar om ska redovisas i slutet på februari och dessförinnan vill han inte avslöja några belopp. Kommunen och byggbolaget har tvistat om vem som ska stå för merkostnaden, en uppgörelse är nu nådd och Rolf Hoffborn säger sig vara nöjd med utfallet.

Felberäkningarna har även försenat projektet nästan ett halvår. I helgen kunde dock tunneln invigas till tonerna av levande musik från Täby blås.