300 nya bostäder ska lyfta Västerhaninge

Raymond Svensson (S) i Västerhaningeberedningen hoppas att ett par hundra nya bostäder kan stå klara runtomkring centrum år 2020.
Raymond Svensson (S) i Västerhaningeberedningen hoppas att ett par hundra nya bostäder kan stå klara runtomkring centrum år 2020.
300 nya bostäder, nya fritidslokaler och ett påbyggt centrum.

Kommunen börjar nu förvandla centrala Väster­haninge – med idéer från lokalborna.

År 2020 vill Raymond Svensson (C), ordförande i Västerhaningebredningen, att omkring 300 nya bostäder, ett påbyggt centrum och nya fritidslokaler står på plats i centrala Västerhaninge.

Västerhaninge utvecklingsprogram är antaget och nu börjar kommunen detaljplanera för bostäderna. Det görs efter att Västerhaningeborna fått komma med egna idéer och förslag.

Det tittas på nya bostäder vid centrumets norra parkeringsplats, söder om gamla kommunhuset och norr om Åbyrondellen.

– Kan verksamheterna i Akka-huset flytta upp i en ny andra våning i centrum så frilägger vi yta för bostäder. Det skulle ge kundunderlag för fler butiker och då får vi ett småstadens centrum som vi är överens med lokalborna om, säger Raymond Svensson.

Det planeras också för nya aktivitetslokaler.

– Kanske kan vi bygga ut gamla kommunhuset och kanske få till någon form av sporthall eller badhus. Åbygården behöver nya lokaler och en rivning av gården skulle ge nya bostäder, säger Raymond Svensson.

– 150–200 personer har varit delaktiga i de olika mötena, det är jätteroligt att folk varit så konstruktiva.

Även bostäder i en ny våning i Västerhaninge centrum är ett alternativ som föreslås och Västerhaningeberedningen ska nu börja diskutera med centrumägaren och företagen hur de vill utveckla området.

Men enligt centrumägaren Comerciante är inga förändringar aktuella just nu.

– Jag tycker att centrumet är ganska lagom som det är nu och vi har inga planer på några förändringar inom den närmaste framtiden, säger Comerciantes vd Audun Ribe.

Martin Lundqvist (FP) sitter också med i beredningen och hoppas trots allt på en förvandling av centrum.

– Till skillnad från i Jordbro kan en påbyggnad av centrum finansieras av en omflyttning av verksamheter som redan finns här. En andra våning på centrum kan byggas som ett fristående hus ovanpå och då belastas inte första våningen.