31 fortkörare togs vid skolorna på en dag

Polisen genomförde fartkontroll vid Ågestavägen i förra veckan.
Polisen genomförde fartkontroll vid Ågestavägen i förra veckan.
Fler går eller cyklar till skolan. Det har lett till att allt färre bilar färdas på skolvägarna, menar man på kommunen.

Men fortkörarna utgör alltjämt en fara, anser polisen.

I tio år har Huddinge kommun arbetat för säkrare väg­ar till skolorna.

– Skolvägen i sig kanske inte är osäker, utan den blir det i och med att föräldrarna kör sina barn till skolan, menar Jessica Elmgren vid Huddinge kommun.

Hon är projektledare för Säkra skolvägar, och i år börjar visa projektet positiva resultat, enligt Jessica Elmgren.

– Bilarna vid skolorna har blivit färre. Det är i alla fall fler barn nu som går och cyklar till skolan än då. Och nu väljer fler föräldrar att parkera en bit bort.

Att projektet lyckats få fler att välja andra färdsätt tror hon till stor del beror på det informationsarbete som kommunen bedrivit.

Däremot anser Jessica Elmgren att det krävs fler åtgärder för att få ner hastigheterna.

– När vi får in många synpunkter om att det är mycket fortkörningar vid en skola försöker vi få dit hastighetsdämpande åtgärder, som fartgupp eller annat.

Samarbetar kommunen med polisen för att få ner farten?

– Polisen har tyvärr lite för lite resurser. Däremot är föräldrar bra på att höra av sig till polisen vilket är positivt, säger Jessica Elmgren.

Reine Berglund och Magnus Ågren vid Huddinge­polisen säger att de gör trafikkontroller vid skolor så ofta de kan. Men att just hastighetsöverträdarna är svåra att få ner i antal.

– Fortkörarna har inte minskat. De sköter sig inte bättre, utan kör för fort – för ofta, säger Magnus Ågren.

Förra veckan var det nationella hastighetsveckan i samband med att alla skolorna startade. Bara under en dag åkte totalt 31 bilister fast för fortkörning vid bland annat Stensängsskolan, Kvarnbergsskolan och Segeltorpsskolan.

– Vi ska vara rädda om våra små, och vi prioriterar att stå vid skolorna så ofta vi kan. Samtidigt är det lite dubbelt. För allmänheten känns det bättre att vi skyddar barnen, men de flesta av våra svåra olyckor sker på de större vägarna, säger Reine Berglund.