Kortare arbetsvecka för sjuksköterskor

Sjuksköterskor och undersköterskor på Huddinge sjukhus får kortare arbetsvecka, skriver tidningen Vårdfokus. I ett pilotprojekt kommer de som vill att få möjlighet att jobba 32 timmar per vecka i stället för dagens 38. Projektet drar i gång den 18 januari och pågår fram till den 31 december 2016.

Huddinge sjukhus har under en längre tid haft problem med att många sjuksköterskor slutat och sökt sig till andra sjukhus, men med det nya projektet hoppas man kunna ändra på det och rekrytera nya sjuksköterskor.