Ny metod gav 14 ungdomar i Järvaområdet jobb

14 arbetslösa ungdomar från Järva fick anställning i projekt från Stockholms stad.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) behövde upphandla sanering och renovering för att Dalhagsskolan i Husby ska kunna öppna i augusti 2016. Och med hjälp av arbetsmarknadsförvaltningen tog man hänsyn till sociala faktorer i upphandlingen. Det resulterade i att 14 arbetslösa ungdomar från Järva fick anställning inom projektet.

– I budget 2015 slog den nya stadshusmajoriteten fast en ny inriktning för stadens upphandling. I stället för lägsta kostnad till varje pris ska stadens upphandling skapa mervärde för Stockholmarna. Genom social hänsyn kan upphandlingen bidra till att långtidsarbetslösa kommer i jobb och att ungdomar får en fot in på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsborgarrådet Emilia Bjuggren (S) i ett pressmeddelande.

Arbetsmarknadsnämnden medverkade under förra året i 14 upphandlingar inom Stockholms stad där krav på sociala klausuler ställdes och även vid två upphandlingar kopplade till Stockholms läns landstings trafikförvaltning och Trafikverket.

Enligt Socialdemokraterna i Stockholms stadshus har prövningen med social hänsyn i upphandlingar lett till att 59 personer fått anställning under förra året.