Uppåt på företagsrankning

UPPLANDS-BRO Kommunen stiger 38 placeringar i Svenskt Näringslivs kommunrankning för 2012. Det senaste året har kommunen klättrat 90 placeringar.

De kategorier som kommunen har gått starkast fram inom är politikernas attityder, servicen till företagen och dialogen med företagen.

Rankingen bygger dels på enkäter med företagare, dels på statistik från Statistiska Centralbyrån.