33 elever var borta på var femte lektion

Upplands Väsby Två gånger om året redovisar utbildningsenheten hur mycket ogiltig frånvaro som varje skola har i kommunen. Genomgången av höstterminen visar att drygt var femte elev, 22 procent, hade någon form av ogiltig frånvaro. 33 elever hade en frånvaro på över 20 procent.

Med ogiltig frånvaro menas frånvaro som inte är godkänd av skolan. Kommunens genomgång visar att den ogiltiga frånvaron är klart högre på högstadiet än i lägre årskurser och att den kraftigt varierar mellan kommunens skolor.

När en elev har mer än 20 procents frånvaro är rektor skyldig att anmäla det till utbildningsenheten.