Mindre pengar till ideell verksamhet

Öns ideella verksamheter ska själva stå för minst hälften av den ekonomiska finansieringen i stället för att helt finansieras av Lidingö stad.

Det föreslår Moderaterna på omsorgs- och socialnämndens sammanträde i dag, tisdag.

”Den mottagande organisationen, föreningen, rådet eller nätverket bör erhålla minst hälften av sitt ekonomiska stöd från annan finansiär. Dessa riktlinjer ersätter de tidigare riktlinjerna för aktivitetsstöd”, står det i tjänsteskrivelsen Fördelning av bidrag till socialt frivilligt arbete.

Anette Heilbrunn Saxby (M), som är vice ordförande i omsorgs- och socialnämnden, tycker att de ideella verksamheterna i kommunen gör ett viktigt arbete.

– Från vårt håll tycker jag att det är jätteroligt att vi från Lidingö stad kan ge bidrag till ideella föreningar som gör ett viktigt frivilligt arbete. De kompletterar i många fall det vi gör i kommunen, säger hon.

Ändå föreslår ni att de själva ska stå för minst hälften av verksamhetskostnaden?

– Vårt ansvar är att ta hand om våra grupper, bland annat äldre, funktionshindrade och socialt utsatta, det är i första hand vårt område. Så länge vi har möjlighet att ge bidrag till ideellt arbete är det jättebra men det finns vissa kriterier som man måste uppfylla. För mig är det viktigt att se till att de som gör ett gott arbete ideellt kan få bidrag, säger Anette Heilbrunn Saxby.

Finns det risk för att de inte kan fortsätta sin verksamhet?

– Det kan inte jag svara på. Det vore ju otroligt tråkigt i så fall när de gör ett viktigt arbete men inte kan finna finansiering. Men nämnden måste göra en avvägning. Vi har inte fått nedskärningskrav från kommunen men vi måste titta på olika lösningar för en effektiv hantering av skattepengar.

Hur ska de få pengar i stället?

– De kan finnas motsvarande finansiering på annat håll också, kanske via medlemsavgifter eller sponsorer, säger Anette Heilbrunn Saxby.

Enligt henne har den tidigare socialnämnden saknat en policy för frivilligt socialt arbete.

– I och med sammanslagningen av två nämnder till omsorgs-och socialnämnden ansågs det vara bra att ha, vilket vi nu ska besluta om i nämnden.

Arvid Molin (MP) är ledamot i omsorgs- och socialnämnden. Han tror att det finns en liten risk för att vissa organisationer, föreningar och nätverk kan ha svårt att fortsätta bedriva sin verksamhet om Moderaternas förslag får gehör och blir verklighet.

– Visst finns det sådana risker när man läser det här. I dagens ansträngda situation fyller civilsamhället en allt viktigare funktion för hela välfärden. Tappar vigoda krafter på grund av att vi ställer dessa krav är det naturligtvis problematiskt. Jag kommer att bevaka detta på nämndens möte, jag vill gärna höra vad förvaltningen har för synpunkter, säger Arvid Molin.

Samtidigt menar han att det är viktigt att verksamhetsbidraget ska vara ett stöd för de organisationer och föreningar som kompletterar nämndens verksamhetsområde och driver frivilligt socialt arbete.

– Då får man helt enkelt titta på de föreningar som generellt skulle falla bort. Det viktiga i det här är att nämnden stöttar det värdefulla arbete som kompletterar nämndens verksamhet, säger han.