Fick dubbla p-böter på ett dygn

Kjell Agnekil med de dubbla böteslapparna som satt på hans flickväns bil efter att ha parkerat över natten i Dalénum.
Kjell Agnekil med de dubbla böteslapparna som satt på hans flickväns bil efter att ha parkerat över natten i Dalénum.
Det är ont om långtidsparkeringar för besökande i Dalénum. Det gillar inte Kjell Agnekil vars flickvän fick två p-böter efter att ha parkerat sin bil under natten.

– Tre timmar är för kort tid, det är väl inget shoppingcenter vi pratar om här, säger han.

När Kjell Agnekil, som bor i det nybyggda Dalénum-området, hade sin flickvän på besök ställde hon sin bil på en besöksparkering på Ackumulatorvägen.

Morgonen därpå hade hon fått dubbla p-böter.

Maximalt kan man få en parkeringsanmärkning varje kalenderdygn. Däremot måste det gå minst sex timmar från det att den första p-boten skrivs till dess att bilen lappas ytterligare en gång.

– Det var en bot satt till klockan 20.25 och det som gjorde mig mest upprörd var att det var exakt 6 timmar och 1 minut emellan p-böterna. Det känns ju lite utstuderat på något sätt, girigt och elakt, man har ju inte en chans att reagera på det under den korta tiden mitt i natten. Det var som att ”haha nu ska de få pröjsa 800 spänn”. Sådant blir man ju lite förbannad på, säger Kjell Agnekil.

Fredrik Westergård är operativ chef på Europark och säger att den som drabbats av parkeringsanmärkning i området är välkommen att kontakta Hojab Parkeringsservice eller honom direkt.

– Men det bästa är förmodligen att parkera rätt från början så slipper både vi och felparkeraren lägga tid på p-böter, säger han.

Även om p-böter aldrig är roligt är det inte det som upprör Kjell Agnekil mest. För de boende i området finns det ett parkeringsgarage under huset, däremot ingenstans för gäster att stå längre än tre timmar.

– Det borde finnas en långtidsparkering för gäster i ett nybyggt område som Dalénum, där det är ett antal hundra som bor. Personligen har jag svårt att förstå varför man valt att sätta upp skyltar med tre timmars parkering i ett bostadsområde, det är ju inget shoppingcenter vi pratar om här, säger Kjell Agnekil.

Svante Hedström är fastighetschef på företaget FastPartner som ansvarar för parkeringsplatserna vid Ackumulatorvägen, där Kjell Agnekils flickvän parkerade sin bil. Han förklarar att parkeringen är tänkt för deras kommersiella hyresgäster.

– Våra kvarter är ingen boendeparkering utan till för besökare hos oss och då är tre timmar inte för kort. Normalt sett är man inte på besök mer än tre timmar om du till exempel besöker ett kontor, säger han.

Joel Bixo är kommunikationsansvarig på fastighetsbolaget John Mattson som ansvarar för totalt fem parkeringsplatser kring Periskopvägen, där Kjell Agnekil bor.

Att de har valt att ha tretimmarsparkering är för att man vill rikta sig till besökare, både till boende och till de två butiker som finns i huset.

– Risken med sådana här parkeringsplatser är annars att man ställer sig i flera dagar och då är de inte till för alla, särskilt när det finns så få parkeringsplatser. Vi har tagit beslutet om tretimmarsparkering tillsammans med JM, som bygger i området, och Lidingö stad, säger Joel Bixo.

Han tycker däremot att frågan om parkering för övernattningsgäster skulle kunna ses över.

– Det finns en poäng i det. Det kan vara värt att se över möjligheten att kunna stå utan p-skiva över natten. Det är dock inget vi kan besluta om själva utan får diskutera med JM och Lidingö stad, säger han.

Inom några år kommer Lidingö stad att ta över de flesta parkeringarna i Dalénum. Abraham Rondón, trafikingenjör på Lidingö stad, ser däremot inget problem med parkeringssituationen.

– Det finns tillräckligt med parkeringsplatser för de boende och tre timmars parkering, som det är i Dalénum, är faktiskt ganska bra. På vissa ställen på Lidingö är det bara en eller två timmar, säger han.

Boende i Dalénum får alltså inte ha besökare över natten?

– Det går bra att ha besök, men gatuparkeringen är inte avsedd för att lämna bilen dygnet runt. Då finns i stället möjligheten att parkera längre än tre timmar i närheten av Dalénum, till exempel i Larsberg, säger Abraham Rondón.