Drygt 100 olyckor per år

Ett av alla obevakade övergångsställen längs med Bodalsvägen.
Ett av alla obevakade övergångsställen längs med Bodalsvägen.
606 olyckor inträffade på Lidingös gator åren 2010 till 2015, enligt statistik från Strada som är Transportstyrelsens register över trafikolyckor inrapporterade av polis eller akutsjukvård.

Till de mest olycksdrabbade vägarna hör Södra och Norra Kungsvägen, Bodalsvägen och Läroverksvägen. Anledningen är enligt Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen, att de alla är mycket trafiktäta vägar.

– Vägen kan vara hur stor och bred som helst men är det inte så mycket trafik händer det heller inget, säger han.

De vanligaste olycksplatserna är gatu- eller vägsträckor samt gång- och cykelbanor. Majoriteten av trafikolyckorna innefattade någon typ av personskada, där ungefär en tredjedel av alla olyckorna var måttliga, vilket till exempel kan vara en mindre fraktur på handled eller axel, medan cirka två tredjedelar klassas som lindriga, såsom exempelvis hudskador eller skrapsår.

Däremot ska man inte stirra sig alltför blind på statistiken, sannolikt är mörkertalet stort.

– Tittar man på hela landet så ser vi ett stort bortfall av inrapporteringen, framförallt under 2015 då vi har haft ett större bortfall än tidigare år. Det beror bland annat på att polisen har haft problem med sin rapportering sedan 2013 på grund av brister i ärendehanteringssystemet. Från sjukvårdens sida har vi haft ett större bortfall bland annat på grund av förändringar och höga belastningar på akutsjukhusen, säger Khabat Amin.