35 busshållplatser inte tillgängliga nog

Många busshållplatser håller inte måttet.
Många busshållplatser håller inte måttet.
35 av 80 busshållplatser i Vallentuna uppfyller inte SL:s tillgänglighetskrav.

Nu börjar kommunen åtgärda vissa.

Busstrafiken i Vallentuna är inte tillräckligt tillgänglig för funktionsnedsatta. Det kan till exempel handla om att det är svårt att nå busshållplatsen på ett vettigt sätt eller att det saknas ledstråk eller kontrastmarkering.

Det är Trafikförvaltningen, SL, som gjort genomgången som visar att 35 av 80 busshållplatser i Vallentuna har brister i varierande grad.

Kommunen börjar nu åtgärda vissa hållplatser. Det handlar om hållplatser där kommunen är väghållare och därför ansvarig.

Några som har små enkelt avhjälpta brister ska enligt en tjänsteskrivelse från kommunen åtgärdas snarast.

Det är:

-Cedersdalsvägen (åt båda hållen): Kompletteras med taktila påstigningspunkter.

– Ekebydal (österut): Kompletteras med taktil påstigningspunkt och kontrastmarkering.

– Vallentuna station västra (hållplats för ersättningsbuss):Kompletteras med taktil påstigningspunkt

– Västanbergavägen (västerut): Kompletteras med ledstråk.

Ytterligare andra hållplatser ska utredas. det gäller bland annat Tallhammarvägen och Östra Ormsta, Norrgården Mörbyvägen och Fabriksvägen. Eventuellt kan statsbidrag sökas för dessa.