35 personer dog i trafiken i fjol

länet 35 människor omkom i trafiken i länet 2011. Samtidigt skadades 604 människor svårt, enligt myndigheten Trafikanalys som sammanställt statistiken.

De som drabbades hårdast var bilister, gående och motorcyklister.