350 000 böcker inlåsta i biblioteket

Vasastan För drygt ett år sedan stängde Stadsbiblioteket ett magasin efter att man uppmätt för höga halter av radon i luften.

Sedan dess har 350 000 böcker varit inlåsta eftersom det anses skadligt för personalen att vistas i lokalen.

Det är enligt Stadsbiblioteket framförallt äldre och ”smalare” böcker som förvaras i magasinet, plus litteratur på andra språk och böcker som tillhör regionbiblioteket.

Fastighetskontoret har gjort vad man kunnat för att sänka radonhalten, men arbetet har försvårats av att biblioteket är blåklassat och att man inte får göra vad som helst i huset.

Radonet kommer enligt Dagens Nyheter från Brunkebergsåsen och fastighetskontoret har tätat golv och väggar som vetter mot den gamla rullstensåsen.