3569 synpunkter om Malmparken

Malmparken ska få en rejäl upprustning.
Malmparken ska få en rejäl upprustning.
571 svar med totalt 3567 synpunkter.
Det är resultatet av Sollentuna kommuns medborgardialog om Malmparkens utveckling.

Lokaltidningen Mitt i har tidigare berättat att Malmparken ska rustas upp och bli en attraktiv stadspark.

I september 2016 bjöd kommunen in till en dialog för att ta reda på hur Sollentunaborna vill att parken ska utvecklas.

På de tre öppna frågorna som ställdes kom det in 571 svar med totalt 3567 olika synpunkter – fördelade på tre huvudsakliga kategorier:

  • Samvaro, aktiviteter och mötesplatser
  • Platser för barn
  • Utsmyckning som grönska, träd och fontäner.

Flera av de som svarat har också tagit upp vikten av god skötsel och underhåll.

Beslutet att rusta upp Malmparken har tidigare hyllats av kommunens stadsarkitekt Jan Enfors.

– Det är ett av de bästa besluten som har tagits. Parken är ganska dåligt utnyttjad i dag, och det är verkligen något som behövs, sa Jan Enfors till Mitt i för ett år sedan.