357 miljoner ska till andra kommuner

Danderyd ska betala mer pengar till andra kommuner, enligt ett nytt förslag för det så kallade skatteutjämningssystemet. Ökningen är på ungefär sju miljoner kronor till drygt 357 miljoner per år. Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Danderyd, är allt annat än nöjd.

– Det behövs en utjämning mellan kommunerna, men det bör ske via den statliga skatten. Med det nuvarande systemet dubbelbeskattas Danderyds invånare, säger han.

Förenklat innebär den kommunala utjämningen att rikare kommuner delar med sig till fattigare.

Det var strax innan jul som finansmarknadsminister Peter Norman (M) presenterade det nya förslaget. Ett mål är att kommuner med ökad tillväxt inte ska få sina nya intäkter uppätna av utjämningssystemet.

Och visserligen kommer Danderyd att betala mindre – men samtidigt förändras andra delar av systemet så att slutnotan ändå blir högre än tidigare.

– Det är trots allt ett steg i rätt riktning med tanke på att den första utredningen innebar en ännu större höjning, säger Olle Reichenberg.

Bengt Germundsson (KD), kommunalråd i Markaryd, har lett utredningen som ligger till grund för förslaget. Han anser att det kommunala utjämningssystemet är nödvändigt.

– Enligt lagstiftningen ska alla kommuner ha samma service till invånarna. Då måste det finnas ett system som utjämnar strukturella skillnader.

Regeringen skjuter till en statlig miljard för att ge lättnad åt de kommuner som betalar mest, enligt förslaget.

Med det nuvarande systemet dubbelbeskattas Danderyds invånare.Olle Reichenberg (M)