366 nyanlända till Nacka från i dag

I dag 1 mars träder regeringens beslut i kraft om fördelning av antal nyanlända mellan kommunerna. Nacka ska ta emot 366 nyanlända med uppehållstillstånd.
I dag 1 mars träder regeringens beslut i kraft om fördelning av antal nyanlända mellan kommunerna. Nacka ska ta emot 366 nyanlända med uppehållstillstånd.
I dag träder regeringens nya förordning i kraft som bestämmer hur många nyanlända personer kommunerna ska ta emot.

Nacka ska ta emot 366 personer.

I hela Stockholms län ska totalt 6 689 nyanlända med uppehållstillstånd erbjudas plats.

I länet ska Stockholm stad ta emot flest nyanlända i länet, 2 810 personer, därefter kommer Nacka med 366 personer, Huddinge 321 och Haninge 253 personer.

Enligt Sveriges radio är den nya förordningen en del av migrationsöverenskommelsen mellan regeringen och allianspartierna. Förordningen omfattar inte mottagandet av ensamkommande barn. Fördelningen grundar sig på kommunernas storlek, arbetsmarknad och sammantaget tidigare flyktingmottagande.

Totalt i hela riket ska 21 702 nyanlända personer erbjudas plats.