369 fler bor i Upplands-Bro

Upplands-Bro Upplands-Bro hade vid årsskiftet 24 353 invånare, enligt Statistiska centralbyråns senaste befolkningsstatistik.

Invånarantalet i kommunen ökade med 369 personer. Under året föddes 326 nya kommuninvånare, vilket var mer än dubbelt så många än som avled. Av de 1 834 personer som flyttade till Upplands-Bro 2012 kom 60 procent från Stockholms län.

Vid årets slut var Sveriges folkmängd drygt 9,5 miljoner. Folkmängden ökade under året med 73 038 personer.