38 anmälda kränkningar

TYRESÖ På ett och ett halvt år har barn- och utbildningsförvaltningen fått in 38 anmälningar från skolorna om att elever utsatts för kränkande behandling under skoltid.

Flest anmälningar har förvaltningen fått in från låg- och mellanstadiet och i en övervägande del av fallen är pojkar inblandade, både för att de kränkt och blivit kränkta. I tre av fallen är det personal som stått för den anmälda kränkningen.

Det framgår av en sammanställning som politikerna i barn- och utbildningsnämnden ska få ta del av på sitt sammanträde i morgon, onsdag.

Kartläggningen är en del i kommunens arbete mot kränkande behandling ute på skolorna.