ANNONS

380 cyklister får skador för livet

Cyklisterna blir allt fler på vägarna. Men enligt ny statistik har de allvarliga olyckorna minskat.

– Men fortfarande får alltför många bestående men, säger Johan Strandroth vid Trafikverket.
ANNONS

Sett till hela Sverige har olyckor med cyklister inblandade ökat. Men i Stockholmsområdet har det skett en minskning.

År 2013 inträffade 390 allvarliga cykelolyckor och år 2014 var siffran 380 i Stockholms län.

Johan Strandroth är trafiksäkerhetsutredare vid Trafikverket och han är förvånad över minskningen.

– Det vi ser är ju att cyklisterna ökar och då brukar det bli en ökning av skador. Men oavsett så får för många bestående men – 380 cyklister får ju skador för resten av livet. Det är ändå ett stort problem och infrastrukturen behöver anpassas.

Enligt honom handlar det dels om att bygga nya ­cykelvägar och stråk som ger högre kapacitet och som får passager utan kollisioner, dels om att cykelvägarna behöver få bättre underhåll.

– I dag har cykelvägarna brister, både vad gäller vinterunderhåll och att bli snabbare med att ta upp grus på våren.

80 procent av cykeltillbuden är singelolyckor, där en stor del just beror på att cyklisten halkar omkull.

– Vi har initierat till forskning där vi försöker ta reda på ett bra sätt att underhålla cykelbanor. Till exempel forskas det kring mjukare asfalt som skulle minska skadorna.

Om det redan nästa vinter kommer att ha skett förändringar tror Johan Strandroth är för tidigt att säga.

ANNONS

– Vi har i alla fall påbörjat en resa. Förut var det fokus på bilister vid trafiksäkerhetstänkandet men nu inser alla parter att vi behöver tänka mer på de oskyddade trafikanterna.

Förra året omkom 52 gångtrafikanter och 33 cyklister i Sverige.

Tidigare skedde de flesta dödsolyckorna i korsningar i tätort, men där har man blivit bättre på att bygga rondeller och sätta upp bättre belysning.

– Nu inträffar de flesta på en landsväg där man blir påkörd bakifrån eller i en korsning. Där har vi de främsta utmaningarna, säger Johan Lindroth.